Retur

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Volvo Sjåførklubb Norge skriftlig melding (e-post) om at du vil påberope deg mangelen. Volvo Sjåførklubb Norge vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angrerettskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angrerettskjema skal være ferdig utfylt med <juridisk eier her> sin informasjon når skjemaet mottas. Angrerettskjema gjelder forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Returadresse:
Volvo Sjåførklubb Norge
c/o Logistikkhuset
Leiraveien 14
2000 Lillestrøm